O projekte

  • Date: 2010
  • Client: Sunny Sky, s.r.o.
  • Category:
  • Address: Kozí Vrbovok, okres Krupina
Fotovoltaická elektráreň v obci Kozí Vrbovok je ďalší projekt využitia obnoviteľných zdrojov spoločnosti Pure Energy. Obec Kozí Vrbovok sa nachádza v okrese Krupina (južné Slovensko), ktorý spĺňa náročné predpoklady na realizáciu projektu fotovoltaickej elektrárne. Priemerný počet slnečných hodín dosahuje v tejto oblasti viac ako 1200 kWh/m2. FVE Kozí Vrbovok s inštalovaným výkonom na úrovni 999 kWp je realizovaný na netienenom pozemku s miernym južným sklonom.
  • Inštalovaný špičkový výkon: 999 kWp
  • Plocha fotovoltaických panelov: 7 267 m2
  • Ročná výroba elektrickej energie: 1 111 MWh
  • Ročná úspora CO2: cca. 899 ton CO2