Solárne elektrárne

Kombinovaná výroba elektriny a tepla

Iné OZE

Pure Energy je investično-developerská spoločnosť

ktorá sa špecializuje na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov s využitím najmodernejších technologií. Spoločnosť sa v súčasnosti zameriava primárne na development solárnych parkov, čiže elektrární produkujúcich elektrinu zo slenčnej energie na báze technológií fotovoltaických článkov. Zámerom spoločnosti je vybudovať významné portfólio projektov fotovoltaických elektrární a stať sa tak významným hráčom v oblasti výroby „čistej energie“ vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku.V dlhodobom horizonte spoločnosť plánuje, okrem solárnych parkov, investovať aj do iných oblastí výroby energie z obnoviteľných zdrojov, a to:

  • malých vodných elektrární
  • elektrární na využitie bioplynu
  • elektrární na využitie biomasy
  • veterných parkov
img-03

10 rokov

Skúsenosti s prácou

Zrealizované projekty

Máte teraz neuveriteľný projekt?

Potrebujete pomôcť s jeho realizáciou ?