O projekte

  • Date: 2010
  • Client: Pure Energy Dolná Strehová I, s.r.o.
    Pure Energy Dolná Strehová II, s.r.o.
  • Category:
  • Address: Dolná Strehová
Fotovoltaická elektráreň v obci Dolná Strehová s inštalovaným výkonom 1,2MW, umiestnená na južnom svahu pôvodne zarastenom náletovými drevinami, sa nachádza v lokalite s priemerným počtom slnečných hodín na úrovni cca 1300 kWh/m2.
  • Inštalovaný špičkový výkon: 1,2 MW
  • Plocha fotovoltaických panelov: 8 730 m2
  • Ročná výroba elektrickej energie: 1 311 MWh
  • Ročná úspora CO2: cca. 1 080 ton CO2