9.4.2020, 17:53

FAKTY

  • Cieľom Európskej únie je do roku 2020 pokryť 20% svojich energetických potrieb z obnoviteľných zdrojov.
  • Shell Oil predikuje, že v roku 2040 polovica svetovo vyprodukovanej energie bude pochádzať z obnoviteľných zdrojov.
  • Celkový inštalovaný výkon v obnoviteľných zdrojoch bol v roku 2008 zhruba 280 GW.

Pure Energy je investično-developerská spoločnosť, ktorá sa špecializuje na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov s využitím najmodernejších technologií. Spoločnosť sa v súčasnosti zameriava primárne na development solárnych parkov, čiže elektrární produkujúcich elektrinu zo slenčnej energie na báze technológií fotovoltaických článkov. Zámerom spoločnosti je vybudovať významné portfólio projektov fotovoltaických elektrární a stať sa tak významným hráčom v oblasti výroby „čistej energie“ vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku. V dlhodobom horizonte spoločnosť plánuje expandovať aj na ostatné trhy v strednej a východnej Európe.

Spoločnosť poskytuje komplexné riešenie developerských projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, od inžinierskej prípravy projektov, cez zabezpečenie financovania projektov, až po samotnú realizáciu výstavby projektov v spolupráci so silnými sub-dodávateľskými partnermi. ...(viac)
Fotovoltaické elektrárne

ELEKTRICKÁ ENERGIA Z BEZPLATNÉHO SLNKAFotovoltika (FV) je technológia výrábajúca elektrickú energiu zo slnečného žiarenia. Pre FV systémy nie je nevyhnutné neustále priame slnečné žiarenie na to, aby fungovali. Dokážu produkovať elektrickú energiu aj pri oblačnom počasí aj keď s nižšou efektivitou – využívanie difúzneho žiarenia. Prečo investovať do výstavby fotovoltaických elektrární?

Vodné elektrárne

PRÚD VODY OCENENÝ KILOWATTOM

Malé vodné elektrárne fungujú na princípe využitia energie vodného toku, pričom sa zväčša jedná o využitie prietoku. Inštalovaný výkon tak býva v prípade malých vodných elektrární menší ako 10 MW. Jedinou podstatnou požiadavkou pre úspešnú lokalizáciu je dostatočný spád toku, čím sa zvyšuje sila prietoku a celková možná produkcia elektrickej energie.

Bioplynové stanice

ENERGIA Z ORGANICKÝCH ZVYŠKOV


Základným princípom, na ktorom fungujú bioplynové stanice, je opätovné využitie zvyškov biologického charakteru, produkovaných pri poľnohospodárskej alebo potravinárskej produkcii. Bioplyn je produktom prírodnej biologickej fermentácie (anaeróbnej disgescie), ktorá prebieha v anaeróbnych podmienkach, t.z. bez prístupu vzduchu a svetla. Je zmesou plynov, ktorého množstvo a zloženie závisí na vstupnej surovine a podmienkach v procese.