FVE Martovce 976 kW

Fotovoltaická elektráreň v Martovciach, okres Komárno. Táto elektráreň bola nadobudnutá do správy Pure Energy po približne 5 rokoch prevádzky.

FVE Dolná Strehová 1 200 kW

Fotovoltaická elektráreň v obci Dolná Strehová, umiestnená na južnom svahu pôvodne zarastenom náletovými drevinami, sa nachádza v lokalite s priemerným počtom slnečných hodín.

FVE IŽA 999 kW

Fotovoltaická elektráreň v obci Iža je prvý projekt realizovaný spoločnosťou Pure Energy a zároveň prvou fotovoltaickou elektrárňou s využitím jednopólovo natáčateľnej konštrukcie v rámci Slovenskej republiky.

FVE Kozí Vrbovok 999 kW

Fotovoltaická elektráreň v obci Kozí Vrbovok je ďalší projekt využitia obnoviteľných zdrojov spoločnosti Pure Energy.