9.4.2020, 18:06

FAKTY

  • Celosvetovo pokrýva hydroenergetika viac ako 30% vyrobenej elektrickej energie a je súčasne najvýznamnejším obnoviteľným zdrojom energie.
  • Koncom roku 2008 bolo vo svete inštalovaných 85 GW vo forme malých vodných elektrární.
  • Lídrom v inštalovaných MVE je Čína s 60 GW.
MALÉ VODNÉ ELEKTRÁRNE

Malé vodné elektrárne fungujú na princípe využitia energie vodného toku, pričom sa zväčša jedná o využitie prietoku. Inštalovaný výkon tak býva v prípade malých vodných elektrární menší ako 10 MW. Jedinou podstatnou požiadavkou pre úspešnú lokalizáciu je dostatočný spád toku, čím sa zvyšuje sila prietoku.

Malé vodné elekrárne narozdiel od veľkých vodných elekrární nevyžadujú existenciu akumulačnej nádrže pre vodu Z toho dôvodu nedokážu regulovať prietok vody a teda ani celkový výkon elektrárne.

Malé vodné elektrárne môžu byť pripojené buď do verejnej distribučnej siete alebo na konkrétneho odberateľa. Závislosť ich výkonu na prietoku vody neumožňuje vyrovnanú a stabilnú dodávku eletkrickej energie konkrétnemu dodávateľovi.