9.4.2020, 19:08

FAKTY

  • Výhodná investícia – po pokrytí investičných nákladov je fotovoltaická energia prakticky zadarmo.
  • Slnečným lúčom trvá 8 minút a 17 sekúnd než dorazia na zemský povrch - na peniaze ich však možno premeniť okamžite.
  • Život na zemi môže existovať vďaka ideálnemu atómovému reaktoru vzdialenému 150 mil. kilometrov, ktorý dokáže pokryť všetky energetické nároky ľudstva.
  • Na Zem dopadne za hodinu toľko slnečnej energie, ktorá by pokryla elektrické potreby ľudstva na celý rok.
FVE IŽA 999 kWp

Fotovoltaická elektráreň v obci Iža je prvý projekt realizovaný spoločnosťou Pure Energy a zároveň prvou fotovoltaickou elektrárňou s využitím jednopólovo natáčateľnej konštrukcie v rámci Slovenskej republiky. Elektráreň sa  nachádza v lokalite s najlepšími možnými podmienkami slnečného žiarenia v rámci Slovenskej republiky. Pozemok, na ktorom je postavených 5544 fotovoltaických panelov bol doposiaľ nevyužívaný.

 

 

Fotovoltaická elektráreň Pure Energy Iža 1,0MWp

Lokalita: Iža, okres Komárno
Inštalovaný špičkový výkon: 999 kWp (kilowatt peak)
Pozemok: 5,72 Ha
Plocha fotovoltaických panelov: 6 907 m2
Ročná výroba elektrickej energie: 1 267 MWh
Ročná úspora CO2: cca. 899 ton CO2
Začiatok výstavby: marec 2010
Uvedenie do prevádzky: jún 2010

Realizáciou projektu fotovoltaickej elektrárne spoločnosť Pure Energy nadväzuje s obcou Iža spoluprácu v oblasti vzdelávania verejnosti o problematike fotovoltaiky a iných obnoviteľných zdrojoch energie. V areáli elektrárne bude Pure Energy uskutočňovať verejné prednášky a prezentácie fotovoltaickej elektrárne, ktoré môžu využiť predovšetkým školy z okolitých miest. Výraznymi pozitívami projektu sú zviditeľnenie obce v médiách a zníženie emisií v lokalite južného Slovenska.