9.4.2020, 19:28

FAKTY

 • Výhodná investícia – po pokrytí investičných nákladov je fotovoltaická energia prakticky zadarmo.
 • Slnečným lúčom trvá 8 minút a 17 sekúnd než dorazia na zemský povrch - na peniaze ich však možno premeniť okamžite.
 • Život na zemi môže existovať vďaka ideálnemu atómovému reaktoru vzdialenému 150 mil. kilometrov, ktorý dokáže pokryť všetky energetické nároky ľudstva.
 • Na Zem dopadne za hodinu toľko slnečnej energie, ktorá by pokryla elektrické potreby ľudstva na celý rok.
FOTOVOLTAIKA

Fotovoltaika (FV) je technológia výrábajúca elektrickú energiu zo slnečného žiarenia. Pre FV systémy nie je nevyhnutné neustále priame slnečné žiarenie na to, aby fungovali. Dokážu produkovať elektrickú energiu aj pri oblačnom počasí, aj keď s nižšou efektivitou – využívanie difúzneho žiarenia.

Hlavným aspektom premeny slnečného žiarenia na elektrickú energiu je využitie polovodičových materiálov. V súčasnosti je najpoužívanejším kremík. Vzhľadom na jeho technologicky náročné spracovanie je cena fotovoltaických panelov aj napriek dlhodobému poklesu stále vysoká.

Základnou jednotkou FV solárnych systémov sú články (solar cells), z ktorých sa budujú základné stavebné prvky - fotovoltické panely, teda súbory väčšieho počtu FV článkov. V minulosti sa najviac používal kryštalický kremík (až 84% systémov v r. 2001), v súčasnosti sa používajú vo veľkom množstve technológie tenkých kremíkových vrstiev. Ich hlavnými prednosťami sú nízka váha, odolnosť a lepšie vizuálne vlastnosti. FV panely sú schopné pracovať bez poruchy dlhé roky. Producenti zaručujú ich životnosť na 20-25 rokov.

 

Prečo fotovoltaika?

Európska fotovoltaicá priemyslová asociácia zhrnula 10 dôvodov, prečo investovať do fotovoltaiky:

 • palivo je zadarmo – slnečné žiarenie je jedinou pohonou látkou fotovoltaickej elektrárne. Materiál, z ktorého sú solárne panely vyrábané, je druhou najrozšírenejšou látkou na Zemi – kremík
 • neprodukuje hluk, škodlivé emise alebo znečisťujúce plyny
 • fotovoltaické systémy sú bezpečné a vysoko spoľahlivé – životnosť panelov sa odhaduje na 30 a viac rokov. Dôležitým aspektom sú garancie ponúkané výrobcami – na obdobie až 25 rokov
 • fotovoltaické panely sú recyklovateľné
 • minimálne požiadavky na údržbu
 • fotovoltaika zabezpečuje energetické potreby vidieckych oblastí a podporuje ich rozvoj
 • fotovoltaickú technológiu je možné aplikovať na budovy (BIPV – building integrated PV) – hlavným cieľom je zníženie energetickej náročnosti budov od externých dodávateľov elektrickej energie
 • energetická návratnosť solárnych panelov trvalo klesá - to znamená, že klesá doba, za ktorú panel vyrobí toľko energie, koľko bolo spotrebované na jeho výrobu. V súčasnosti je táto doba v rozmedzí 1,5 – 3 rokov.
 • fotovoltaický priemysel zamestnáva tisíce ľudí - v súčasnosti zamestnáva v Európe zhruba 75 000 ľudí, pričom sa predpokladá, že do konca druhej dekády tohto tisícročia bude v tomto priemysle viac ako 200 tis. pracovných miest
 • fotovoltaika prispieva k zlepšeniu zabezpečenia energetických dodávok v krajinách EÚ

 

Fotovoltaika v SR

Slovensko má priaznivé podmienky pre využívanie fotovoltaickej technológie za účelom výroby ekologicky čistej elektrickej energie. Najviac slnečného žiarenia dopada počas celého roka na povrch južného Slovenska, najmenej na sever Slovenska. Rozdiel medzi severným a južným Slovenskom tak dosahuje iba zhruba 15 %.

Dôležitým aspektom pre rozvoj odvetvia fotovoltaiky v SR bol zákon č. 309/2009 Z.z., ktorý priniesol do tohto odvetvia niekoľko dôležitých legislatívnych úprav:

 • prednostné pripojenia zariadenia na výrobu elektriny do regionálnej distribučnej sústavy
 • prednostný prístup do sústavy
 • prednostný prenos elektriny, distribúciu elektriny a dodávku elektriny
 • garancia výkupnej ceny elektrickej energie po dobu 15 rokov

Výnos č. 7/2009 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) špecifikuje konkrétne podmienky určenia výkupných cien elektrickej energie vyrobenej z jednotlivých druhov obnoviteľných zdrojov. Garantovanú výkupnú cenu elektriny vyrobenej vo fotovoltaických elektrárňach stanovil ÚRSO na 430,72 EUR/MWh pri celkovom inštalovanom výkone do 100 kW a 425,12 EUR/MWh pri výkone nad 100 kW.