9.4.2020, 19:52
VÍZIA A BUDÚCNOSŤ

Víziou Pure Energy je v blízkom období realizácia rentabilných investícií do obnoviteľných zdrojov energie, predovševkým v oblasti fotovoltaiky, na základe efektívnej kooperácie so silnými dodávateľmi solárnej techniky. Prostredníctvom investícií do obnoviteľných zdrojov spoločnosť Pure Energy sleduje myšlienku ekologizácie výroby elektrickej energie na čo najvyššej úrovni.

V dlhodobom horizonte plánuje Pure Energy dosiahnuť popredné postavenie na trhu energetického využitia obnoviteľných zdrojov rozvojom investičných aktivít v oblasti iných druhov OZE (biomasa, malé vodné elektrárne,bioplyn, atď.).