9.4.2020, 19:00

FAKTY

  • Výhodná investícia – po pokrytí investičných nákladov je fotovoltaická energia prakticky zadarmo.
  • Slnečným lúčom trvá 8 minút a 17 sekúnd než dorazia na zemský povrch - na peniaze ich však možno premeniť okamžite.
  • Život na zemi môže existovať vďaka ideálnemu atómovému reaktoru vzdialenému 150 mil. kilometrov, ktorý dokáže pokryť všetky energetické nároky ľudstva.
  • Na Zem dopadne za hodinu toľko slnečnej energie, ktorá by pokryla elektrické potreby ľudstva na celý rok.
FVE Dolná Strehová 1,2 MWp

Fotovoltaická elektráreň v obci Dolná Strehová je jeden z najdôležitejších projektov investovania do obnoviteľných zdrojov v rámci skupiny Pure Energy. Obec Dolná Strehová sa nachádza v okrese Veľký Krtíš v oblasti južného Slovenska, ktorá disponuje najlepšími iradiačnými podmienkami v rámci Slovenskej republiky. Priemerný počet slnečných hodín dosahuje v tejto oblasti hodnoty na úrovni 1300 kWh/m2. FVE Dolná Strehová s inštalovaným výkonom 1,2 MWp bude realizovaný na netienenom pozemku s miernym sklonom na juh.

 

 

Realizáciou projektu fotovoltaickej elektrárne spoločnosť Pure Energy nadväzuje s obcou Dolná Strehová spoluprácu v oblasti vzdelávania verejnosti o problematike fotovoltaiky a iných obnoviteľných zdrojoch energie. V areáli elektrárne bude Pure Energy uskutočňovať verejné prednášky a prezentácie fotovoltaickej elektrárne, ktoré môžu využiť predovšetkým školy z okolitých miest. Výraznymi pozitívami projektu sú zviditeľnenie obce v médiách a zníženie emisií v lokalite južného Slovenska.

 

Fotovoltaická elektráreň Dolná Strehová 1,2 MWp

Lokalita: Dolná Strehová, okres Veľký Krtíš
Inštalovaný špičkový výkon: 1,2 MWp (megawatt peak)
Pozemok: 3,0 Ha
Plocha fotovoltaických panelov: 8 730 m2
Ročná výroba elektrickej energie: 1 311 MWh
Ročná úspora CO2: cca. 1 080 ton CO2
Začiatok výstavby: júl 2010
Uvedenie do prevádzky: november 2010