9.4.2020, 19:31

FAKTY

  • Využívaním obnoviteľných zdrojov energie na denné ľudské potreby jednej osoby môžeme znížiť emisie CO2 o 9000 kg oxidu uhličitého ročne.
  • Svetovým lídrom v inštalovanej kapacite OZE je Čína, nasledovaná USA a Nemeckom.
  • Slnečným lúčom trvá 8 minút a 17 sekúnd než dorazia na zemský povrch - na peniaze ich však možno premeniť okamžite.
PROFIL SPOLOČNOSTI

Pure Energy je investično-developerská spoločnosť, ktorá sa špecializuje na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov s využitím najmodernejších technologií. Spoločnosť sa v súčasnosti zameriava primárne na development solárnych parkov, čiže elektrární produkujúcich elektrinu zo slenčnej energie na báze technológií fotovoltaických článkov. Zámerom spoločnosti je vybudovať významné portfólio projektov fotovoltaických elektrární a stať sa tak významným hráčom v oblasti výroby „čistej energie“ vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku. V dlhodobom horizonte spoločnosť plánuje expandovať aj na ostatné trhy v strednej a východnej Európe.

Spoločnosť poskytuje komplexné riešenie developerských projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, od inžinierskej prípravy projektov, cez zabezpečenie financovania projektov, až po samotnú realizáciu výstavby projektov v spolupráci so silnými sub-dodávateľskými partnermi.

Cieľovými lokalitami, v ktorých spoločnosť v súčasnoti investuje a plánuje investovať do projektov solárnych parkov sú prevažne oblasti s dobrými klimatickými a radiačnými podmienkami vhodnými pre prevádzku fotovoltaických elektrární, t.j. prevažne južné oblasti východného, stredného a západného Slovenska.

V dlhodobom horizonte spoločnosť plánuje, okrem solárnych parkov, investovať aj do iných oblastí výroby energie z obnoviteľných zdrojov, a to:

  • malých vodných elekrární
  • elektrární na využitie bioplynu
  • elektrární na využitie biomasy
  • veterných parkov

Silné kapitálové zabezpečenie Pure Energy dovoľuje spoločnosti investovať aj do akvizícií projektov v oblasti obnoveteľných zdrojov pripravených inými developermi. Zámerom akvizícií je dotiahnuť projekt do finálnej fázy výstavby a spustenia ostrej prevádzky projektu pri zabezpečení vysokej miery rentability.