9.4.2020, 20:10

FAKTY

  • Výhodná investícia – po pokrytí investičných nákladov je fotovoltaická energia prakticky zadarmo.
  • Slnečným lúčom trvá 8 minút a 17 sekúnd než dorazia na zemský povrch - na peniaze ich však možno premeniť okamžite.
  • Život na zemi môže existovať vďaka ideálnemu atómovému reaktoru vzdialenému 150 mil. kilometrov, ktorý dokáže pokryť všetky energetické nároky ľudstva.
  • Na Zem dopadne za hodinu toľko slnečnej energie, ktorá by pokryla elektrické potreby ľudstva na celý rok.
FVE Kozí Vrbovok 999 kWp

Fotovoltaická elektráreň v obci Kozí Vrbovok je ďalší projekt využitia obnoviteľných zdrojov spoločnosti Pure Energy. Obec Kozí Vrbovok sa nachádza v okrese Krupina (južné Slovensko), ktorý spĺňa náročné predpoklady na realizáciu projektu fotovoltaickej elektrárne. Priemerný počet slnečných hodín dosahuje v tejto oblasti viac ako 1200 kWh/m2. FVE Kozí Vrbovok s inštalovaným výkonom na úrovni 999 kWp bude realizovaný na netienenom pozemku s miernym južným sklonom.

Realizáciou projektu fotovoltaickej elektrárne spoločnosť Pure Energy nadväzuje s obcou Kozí Vrbovok spoluprácu v oblasti vzdelávania verejnosti o problematike fotovoltaiky a iných obnoviteľných zdrojoch energie. V areáli elektrárne bude Pure Energy uskutočňovať verejné prednášky a prezentácie fotovoltaickej elektrárne, ktoré môžu využiť predovšetkým školy z okolitých miest. Výraznymi pozitívami projektu sú zviditeľnenie obce v médiách a zníženie emisií v lokalite južného Slovenska.

 

Fotovoltaická elektráreň Kozí Vrbovok 1,0MWp

Lokalita: Kozí Vrbovok, okres Krupina
Inštalovaný špičkový výkon: 999 kWp (kilowatt peak)
Pozemok: 5,21 Ha
Plocha fotovoltaických panelov: 7 267 m2
Ročná výroba elektrickej energie: 1 111 MWh
Ročná úspora CO2: cca. 899 ton CO2
Začiatok výstavby: august 2010
Uvedenie do prevádzky: november 2010