9.4.2020, 18:35
DODÁVKY ENERGETICKEJ TECHNOLÓGIE

Na základe získaných skúseností a výborných dodávateľských vzťahov je spoločnosť Pure Energy výborným partnerom na počiatočné získavanie kontaktov v oblasti energetických technológií a následné sprostredkovanie predaja, respektíve nákupu takýchto technológií. Z toho dôvodu dokáže zabezpečiť:

  • dodávka FV panelov
  • dodávka a montáž nosnej konštrukcie pod  FV panely
  • dodávka a montáž kabeláže od panelov k invertorom
  • dodávka invertorov
  • dodávka, montáž a uvedenie webloggeru do prevádzky
  • dodávka a montáž trafostanice a VN kábeláže
  • dodávka a montáž techniky zabezpečenia a ochrany FVE