9.4.2020, 19:30
REALIZÁCIA INVESTIČNÝCH PROJEKTOV NA KĽÚČ

Pure Energy je schopná na základe kvalitného a skúseného personálneho obsadenia zabezpečiť komplexnú realizáciu investičného projektu od fázy projektovej prípravy až po realizačné plnenie projektu do záverečnej fázy. Medzi tieto služby možno zahrnúť:

 • vypracovanie investičného zámeru v spojení s možnosťou pripojenia k sieti
 • vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie
 • spracovanie štúdií výnosovosti, energetického auditu až po finančnú projekciu rentability celého projektu
 • komunikácia s distribútormi elektrickej energie
 • pomoc pri spracovaní žiadosti o úver a finančnej analýzy projektu
 • komplexný projektový inžiniering projektu až po stavebné povolenie
 • komplexné zabezpečovanie financovania projektu (určenie najoptimálnejšej finančnej štruktúry projektu od equitného, mezzaninového až po bankového financovania)
 • komplexný manažment výstavby projektu v spolupráci so silnými subdodávateľskými partnermi spoločnosti
 • zabezpečovanie skúšobnej prevádzky a pripojenie do distribučnej siete prevádzkovateľa
 • zabezpečovanie ostrej prevádzky projektu, vrátane ochrany a stráženia areálu, zabezpečenie poistenia celého FV systému, a pod.
 • zabezpečenie pravidelných revízií FVE
 • zabezpečenie „24/7“ starostlivosti a komplexného servisu počas celej životnosti projektu