19.8.2019, 10:00
FVE Kozí Vrbovok 999 kWp

Fotovoltaická elektráreň v obci Kozí Vrbovok je ďalší projekt využitia obnoviteľných zdrojov spoločnosti Pure Energy. Obec Kozí Vrbovok sa nachádza v okrese Krupina (južné Slovensko), ktorý spĺňa náročné predpoklady na realizáciu projektu fotovoltaickej elektrárne. Priemerný počet slnečných hodín dosahuje v tejto oblasti viac ako 1200 kWh/m2. FVE Kozí Vrbovok s inštalovaným výkonom na úrovni 999 kWp bude realizovaný na netienenom pozemku s miernym južným sklonom.

Realizáciou projektu fotovoltaickej elektrárne spoločnosť Pure Energy nadväzuje s obcou Kozí Vrbovok spoluprácu v oblasti vzdelávania verejnosti o problematike fotovoltaiky a iných obnoviteľných zdrojoch energie. V areáli elektrárne bude Pure Energy uskutočňovať verejné prednášky a prezentácie fotovoltaickej elektrárne, ktoré môžu využiť predovšetkým školy z okolitých miest. Výraznymi pozitívami projektu sú zviditeľnenie obce v médiách a zníženie emisií v lokalite južného Slovenska.

 

Fotovoltaická elektráreň Kozí Vrbovok 1,0MWp

Lokalita: Kozí Vrbovok, okres Krupina
Inštalovaný špičkový výkon: 999 kWp (kilowatt peak)
Pozemok: 5,21 Ha
Plocha fotovoltaických panelov: 7 267 m2
Ročná výroba elektrickej energie: 1 111 MWh
Ročná úspora CO2: cca. 899 ton CO2
Začiatok výstavby: august 2010
Uvedenie do prevádzky: november 2010