19.8.2019, 10:15
VETERNÉ ELEKTRÁRNE

Veterné elektrárne fungujú na princípe využitia prúdenia vzduchu za účelom výroby elektrickej energie. Technologicky ide o rozhýbanie rotora turbíny vetrom, čím sa sila vetra do elektrického generátora, ktorý vyrába buď jednosmerný alebo striedavý elektrický prúd. Inštalovaný výkon takýchto veterných trubín sa pohybuje podľa veľkosti zväčša v rozmedzí od nikoľkých kW až po 5 MW.

Veterné elektrárne možno rozdeliť na:

  • mikrozdroje - s výkonom do 30 kW - vyrábajú jednosmerný prúd na nabíjanie batérií
  • stredne veľké elektrárne - s výkonom do 100 kW - dodávajú striedavý prúd do siete
  • veľké elektrárne - s výkonom nad 100 kW - dodávajú striedavý prúd do siete

Turbíny sú zväčša zvislej stavby s trojlistovými krídlami, ktorých úlohou je turbínu rozhýbať pomocou vetra. Väčší počet veterných elektrární v jednej lokalite tvorí tzv. veterný park.